בית הקברות הטמפלרי בעמק רפאים

בפינת רחוב עמק רפאים ורחוב רחל אמנו נמצא מתחם מוקף חומת אבן גבוהה מעליה מבצבצים עצי אורן. דלת הכניסה הירוקה סגורה בדרך כלל ולידה שלט מתכת בגרמנית. אם נציץ מבעד לחלון בדלת, נראה מצבות וצלבים.

 כאן נמצא בית הקברות של אנשי המושבה הגרמנית, הטמפלרים, שחיו בה מ- 1873 ועד 1948. הטמפלרים, גרמנים נוצרים מהזרם הלותרני, הגיעו מגרמניה לארץ הקודש בזמן השלטון העותמני, כדי לקומם אותה והשאירו כאן חותם רב. גם  אנשי העלייה השנייה העריצו את פועלם ולמדו מהם רבות. הטמפלרים ייסדו יישובים וחוות ברחבי הארץ (חיפה, יפו, שרונה, ירושלים, כרמלהיים (על הכרמל), ולהלאה (ליד המושבה ביפו), וילהלמה (= בני עטרות ליד נתב"ג), בית לחם הגלילית, ולדהיים (בית יער= אלוני אבא), נויהרדטרוף (ליד טירה בכרמל, חוות שטול (=קיבוץ שמרת ובוסתן הגליל), רמלה, גנין, אשדוד, עמק בית שאן) עסקו בחקלאות ותעשייה ופיתחו את התיירות. ירושלים היתה המושבה הרביעית שייסדו. הם הגיעו לכאן ב- 1873, רכשו אדמות מהכפר בית צפאפה והקימו עליהן את המושבה המשתרעת משני צידי רחוב עמק רפאים של ימינו.

 בית הקברות הוקם ב- 1878 לאחר שנמנע מבני המושבה להמשיך לקבור את מתיהם בבית הקברות הפרוטסטני בהר ציון. המצבות בבית הקברות כאן מספרות חלק מסיפורם.

 בכניסה לבית העלמין מצבות אבן פשוטות ומכובדות. הכתובות מלמדות כי הנקברים נולדו בגרמניה ונפטרו בירושלים. כאן, קבורים מייסדי המושבה וביניהם המנהיג כריסטופר הופמן ולצידו ראשוני המושבה.  fid%3D4140%7Cpreset%3Dbig-image-gallery%7Clightbox%3Dtrue%7Ctitle%3D%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%9E%D7%9F%7Cdesc%3D%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%A1%D7%A3%7Clink%3Dnode

 

fid%3D4141%7Cpreset%3Dbig-image-gallery%7Clightbox%3Dtrue%7Ctitle%3D%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%20%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%98%7Cdesc%3D%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%A1%D7%A3%7Clink%3Dnode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בין המצבות בבית העלמין גם מצבות קטנות, של ילדים. החיים בתקופה העותמנית היו קשים וגם הטמפלרים סבלו מהם. רבים נפגעו במחלות ומגיפות ובעיקר הילדים. רבים מילדי המושבה מתו בגיל צעיר. מצבות קטנות אלו של ילדים, שחלקם לא הוציאו את שנתם הראשונה, מכמירות את הלב.

fid%3D4142%7Cpreset%3Dbig-image-gallery%7Clightbox%3Dtrue%7Ctitle%3D%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%20%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%7Cdesc%3D%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%A1%D7%A3%7Clink%3Dnode

 fid%3D4143%7Cpreset%3Dbig-image-gallery%7Clightbox%3Dtrue%7Ctitle%3D%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A8%7Cdesc%3D%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%A1%D7%A3%7Clink%3Dnode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בצד בית הקברות מצבה עם קבר אחים של בני המושבה האמריקאית. גם הם נוצרים שהגיעו לארץ ישראל מתוך מטרה ליישבה ולקוממה אך, דרכם לא צלחה והם נאלצו ברובם לעזוב ואפילו קבריהם פונו. אנשי המושבה הגרמנית דאגו להעביר את העצמות שפונו מבית הקברות בהר ציון ושיכנו אותם כאן בבית הקברות שלהם. בתמונה המצבה של אנשי המושבה האמריקאית ומירו המטפל בבית העלמין הזה ובית העלמין של הקהילה הבינלאומית, הנמצא בסמוך. לימים נבנה בית קברות נוסף לבני המושבה האמריקאית בהר הצופים ליד האוניברסיטה העברית. fid%3D4144%7Cpreset%3Dbig-image-gallery%7Clightbox%3Dtrue%7Ctitle%3D%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94%20%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%7Cdesc%3D%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%A1%D7%A3%7Clink%3Dnode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהמשך הדרך בצד השמאלי של בית העלמין מצבה לחללי מלחמת העולם הראשונה. כאן קבורים בני המושבות הטמפלריות שנולדו בארץ ישראל ומתו בשדות הקרב במזרח התיכון ובאירופה. החלק העליון של המצבה חסר.

fid%3D4145%7Cpreset%3Dbig-image-gallery%7Clightbox%3Dtrue%7Ctitle%3D%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%94%20%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%20%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94%7Cdesc%3D%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%A1%D7%A3%7Clink%3Dnode 

              מקור: https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/old_east/ziklag

 

 

 

  

 

בין הנופלים במל"ע I   היו גם בני המושבה בירושלים אך, דוקא שמותיהם אינם מופיעים במצבה זו אלא במצבה בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון.  הסיבה לכך הינה שמצבה זו אינה נמצאת במקומה המקורי. זאת מצבה שהובאה מבמבית הקברות בשרונה.  

מימין המצבה כפי שהיא נראית במקום משכנה החדש בבית הקברות הטמפלרי בעמק רפאים ומשמאל תמונה של המצבה בבבית הקברות בשרונה.   ישנה תמונה של המצבה משרונה ובה החלק העליון כבר הוחלף בטבלה מלבנית (החסרה במצבה כיום).

וכך בבית הקברות הטמפלרי בירושלים ישנה מצבה לחללי הטמפלרים במל"ע I אך רק אלו משרונה והסביבה.

מצבה עם שמות חללי המושבה הטמפלרית נמצאת בבית הקברות גובאט בהר ציון יחד עם אנשי הקהילה הפרוטסטנטית בירושלים.

fid%3D4148%7Cpreset%3Dbig-image-gallery%7Clightbox%3Dtrue%7Ctitle%3D%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%AA%20%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94%20%D7%94%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%7Cdesc%3D%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%A1%D7%A3%7Clink%3Dnode

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במרכז בית הקברות בולט צלב מתכת גדול. הכתובת עליו מציינת שהוא מוקדש לנופלים במלחמת העולם הראשונה והשניה. מצבה זו מעוררת תרעומת אצל חלק מהאנשים מאחר והחיילים הגרמנים במלחמת העולם השנייה נלחמו, הרי בשרות הנאצים. ואף הוגשה הצעת חוק להסירה. אך, יש לזכור המצבה היא לחיילים שלחמו בשרות הצבא הגרמני ולא לפושעי מלחמה.

fid%3D4149%7Cpreset%3Dbig-image-gallery%7Clightbox%3Dtrue%7Ctitle%3D%D7%A6%D7%9C%D7%91%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%AA%7Cdesc%3D%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%A1%D7%A3%7Clink%3Dnode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליד הצלב לחללי מלחמות העולם שלט נוסף המציין כי לכאן הובאו עצמות הנקברים ממושבות הטמפלרים שפונו לאחר הקמת מדינת ישראל. בתי הקברות בחלק מהמושבות פונו והעצמות הובאו לקבר אחים הנמצא כאן תחת הצלב הגדול. סביב הונחו המצבות שהובאו מבתי הקברות הללו.  fid%3D4150%7Cpreset%3Dbig-image-gallery%7Clightbox%3Dtrue%7Ctitle%3D%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%7Cdesc%3DAll%20About%20Jerusalem%7Clink%3Dnode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כך הסתיים מפעל התיישבות בפלשתינה שהחל עם כל כך הרבה תקוות ובאמונת אמת" … "מולדתנו הישנה! כולנו מהרהרים בכאב בארץ זו בה נולדנו, בה בילינו את ילדותנו ואת עורנו המאושרים, בה גדלנו לחיי חירות ובה רצינו לחיות ולמות. אל תושבי הארץ הזאת, שאימצה לעצמה שם חדש, אני קורא בפעם האחרונה: זכרו שאהבה… קושרת אותנו עם האדמה הזאת!" מתוך המאמר "פרידה מירושלים" שכתב ניקולאי שמידט בן המושבה הגרמנית בירושלים בבטאון העדה וארטה 4/1950.

ביבילוגרפיה מומלצת:

דוד קרויאנקר, המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים, ירושלים 2008, הוצאת כתר ומכון ירושלים לחקר ישראל

מירון בנבנישתי עיר המנוחות, בתי העלמין של ירושלים, ירושלים 1990, הוצ כתר

 כתבה: אפרת אסף, מורת דרך – סיורים וסיפורים בירושלים

קישור לכתבה מאתר ה- BBC על המושבה הגרמנית. בוידאו בראש הכתבה סיור בהדרכתי http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22276494

0523-953329  Efiassaf@gmail.com